Jouw winkelwagen
Bongo
0 artikels
Wat is Bongo?
Alle Bongo's
Selection
Site voor particulieren
Verzakingsrecht
De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop
op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst
kan verzaken is dit verzakingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via de
website.

Immers, ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand
betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder
bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid.
Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze
sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de
verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer,
het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.
Business Solutions  
Services  
Referenties  
Brochure  
Bestelbon  
Bestel hier  
Contact