Je winkelmandje is leeg

WIN EEN BONGO MET JOUW #BONGOMOMENTS!

 

 

Zend een foto van jouw #Bongomoments in via www.bongo.be/nl/bongomoments, klik erop en deel met je vrienden… En, misschien word jij wel onze winnaar van de maand. Succes!

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN #BONGOMOMENTS

 

 

ARTIKEL 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING
Dit reglement is van toepassing op de #Bongomoments-wedstrijd, georganiseerd door Smart&Co/Bongo (hierna "de organiserende onderneming"). Het gaat om een gratis wedstrijdspel, waaraan je via Instagram en Twitter of via foto-upload (op de wedstrijdpagina) kunt deelnemen.

 

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE WEDSTRIJD
De wedstrijd loopt vanaf 20 maart 2015. De datum waarop de wedstrijd eindigt, wordt later gecommuniceerd. De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige natuurlijke personen die in België of Nederland verblijven. De volgende personen zijn uitgesloten van deelname: deelnemers die in de voorbije 365 dagen een prijs wonnen via de social media-profielen van Bongo, mandatarissen van de onderneming, aangestelden de organiserende onderneming gecontroleerd wordt.

 

ARTIKEL 3: INSCHRIJVING
Om deel te nemen aan het spel moet de deelnemer een foto inzenden (op Twitter of Instagram posten of uploaden op de wedstrijdpagina) betreffende zijn Bongo-belevenis met vermelding van de hashtag: #Bongomoments. De inschrijving is geldig indien de foto op de pagina verschijnt: #Bongomoments. De foto kan echter achteraf nog geweigerd worden, o.a. indien blijkt dat de foto geen betrekking heeft op een echt Bongo-moment.

 

ARTIKEL 4: VERBODSBEPALINGEN
Een deelnemer kan met verschillende foto's deelnemen aan de wedstrijd. Echter kan men niet meermaals met dezelfde foto deelnemen. 
De prijs kan niet worden geruild voor een ander product of voor geld.

 

ARTIKEL 5: VERLOOP VAN HET SPEL
Om geldig te zijn, moet de deelnemer in zijn inzending de hashtag #Bongomoments vermelden of de foto uploaden. De geposte foto's worden verzameld op #Bongomoments. Daar kan de deelnemer zijn bericht terugvinden en het delen op andere social media-kanalen.

Aan het eind van elke maand, te beginnen eind 30 april 2015, kiest de Bongo-jury er de leukste inzending uit en beloont ze met een Bongo. De winnaars worden maandelijks op de Facebook-pagina van Bongo Belgium en Bongo Beleveniscadeau aangekondigd met de vraag om hun adres op te geven, zodat hun prijs kan opgestuurd worden. Indien de winnaar niet binnen de 7 dagen reageert op dit bericht verliest hij zijn prijs.
Opgelet: bij vermoeden dat een deelnemer zich aanmeldt met een zogenaamd spelprofiel (d.w.z. bv. een profiel waar hij/zij geen Facebook-vrienden voor heeft en alleen maar speldeelnames op post) of deel uitmaakt van Facebookgroepen of forums waar likes en shares worden uitgewissseld kan geen aanspraak maken op een prijs.

 

ARTIKEL 6: BESCHERMING VAN DE DEELNEMER-PERSOONLIJKE GEGEVENS
Door een foto in te zenden geven de deelnemers Smart&Co/Bongo zonder voorafgaand akkoord de toelating hun naam en foto te gebruiken voor publicitaire doeleinden en voor publicatie op de social media-profielen van Bongo.
Er zullen geen persoonlijke gegevens gevraagd worden bij deelname. Alleen de winnaars zal bij bekendmaking gevraagd worden om hun gegevens zodat Smart&Co/Bongo hun prijs kan opsturen.

 

ARTIKEL 7: CONFORMITEITEN
Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing. De deelname aan het spel is volledig vrij en gratis. Er worden geen persoonlijke gegevens gevraagd voor deelname.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
De organiserende onderneming kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als ze, ingeval van overmacht of andere gebeurtenissen onafhankelijk van haar wil of van gerechtvaardigde noodzaak, ertoe gebracht wordt om dit spel te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen, daar zij hier niet verantwoordelijk voor is. Ze behoudt zich de mogelijkheid voor om de deelnemingstermijn te verlengen of te verkorten. In het bijzonder wijst de organiserende onderneming iedere aansprakelijkheid af ingeval de server of de terminal in de loop van het spel onbereikbaar zouden zijn of ingeval inzendingen en gegevens buiten haar schuld verloren zouden gaan. De organiserende onderneming wijst iedere aansprakelijkheid af voor incidenten die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website, de verbinding met het internet, de telefoonlijn of andere technische incidenten die zich voordoen tijdens of na de verbinding met de website van de organiserende onderneming. De organiserende onderneming is niet verantwoordelijk voor verkeerde, overgeslagen, onderbroken, gewiste of foutieve inschrijvingen, voor een vertraagde werking of transmissie van de inschrijvingen, voor communicatiestoornissen bij de inschrijvingen, voor diefstal of vernietiging van de inschrijvingen, of voor een niet-geautoriseerde toegang tot of wijziging van de inschrijvingen. De deelname aan het spel impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, de antwoordtijden om informatie te raadplegen, op te vragen of te verzenden, het risico op onderbrekingen en - meer in het algemeen - de risico's die inherent zijn aan iedere verbinding en transmissie op het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organiserende onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een slechte werking van welke aard dan ook, een opschorting of het stopzetten van het spel, om welke reden dan ook, en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die, op welke manier dan ook, voortvloeit uit een verbinding met de website. Wie zich verbindt met de website en deelneemt aan het spel doet dit volledig op eigen verantwoordelijkheid. De organiserende onderneming behoudt zich het recht voor om elke persoon die gefraudeerd heeft of geprobeerd heeft om dit te doen, te vervolgen. Ze kan evenwel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de spelers voor eventueel gepleegde fraude. De deelnemers verbinden zich ertoe om ingeval van moeilijkheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van dit reglement, een aanvraag tot minnelijke schikking/een klacht in te dienen bij de organisatoren, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze laatste.

 

ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
De organiserende onderneming behoudt zich de mogelijkheid om het wedstrijdreglement eenzijdig en zonder waarschuwing te wijzigen. Het nieuwe reglement zal dan het huidige vervangen en vanaf dat moment van kracht zijn. De organiserende onderneming behoudt zich bovendien de mogelijkheid voor om op ieder moment over te gaan tot de onmiddellijke stopzetting of afschaffing, zonder haar beslissing te moeten motiveren, en zonder dat haar hiervoor enige vergoeding kan worden aangerekend. De organiserende onderneming kan één of meerdere dagen annuleren als blijkt dat er fraude werd gepleegd, onder welke vorm dan ook, met name op elektronische wijze, in het kader van de deelname aan het spel of van de bepaling van de winnaars.

 

ARTIKEL 10: DEPOT EN RAADPLEGING VAN HET REGLEMENT
De deelname aan dit spel impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

ALLE ACTIVITEITEN

Lijstweergave

Close
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies. Sluit deze melding
Close

Vul hier jouw e-mail in om op de hoogte gebracht te worden wanneer de Bongo #BONGO# terug beschikbaar is.