Ruilvoorwaarden m.b.t. de Geschenken van ervaring, met uitzondering van Cadeaukaarten en Cadeauboxen in de tweede definitie ervan

Om kennis te nemen van de ruilvoorwaarden die van toepassing zijn op de hier bedoelde Geschenken van ervaring, wordt de Begunstigde uitgenodigd de algemene verkoopvoorwaarden te raadplegen die van toepassing zijn op het moment van aankoop van het Geschenk van ervaring. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de Website door op de rubriek ‘Juridische informatie’ te klikken.

In ieder geval is ruilen alleen van toepassing op de Geschenken van ervaring waarvan de Voucher niet is gebruikt.

Uitgezonderd de uitoefening van het herroepingsrecht wordt het Geschenk van ervaring in geen geval terugbetaald.

Ruilen geschiedt altijd op basis van de aankoopwaarde van het te ruilen Geschenk van ervaring, dat wil zeggen op basis van de prijs die de Koper daadwerkelijk heeft betaald, na eventuele reductie of korting.

Door te ruilen wordt een nieuw Geschenk van ervaring verstrekt met een geldigheidsduur die overeenkomt met de resterende geldigheidsduur van het geruilde Geschenk van ervaring. Indien de Begunstigde deze geldigheidsduur wil verlengen, kan hij overgaan tot ‘verlenging’ van zijn Geschenk van ervaring (zie de voorwaarden - artikel 2.4) onder de volgende voorwaarden:

  Geldige Geschenken van Ervaring, met uitzondering van Cadeaukaarten en Bongoboxen in hun tweede definitie Geschenken van Ervaring, met uitzondering van Cadeaukaarten en Bongoboxen in hun tweede definitie, waarvan de geldigheidsdatum met maximaal 6 maanden is verlopen
Ruilen op de Website of via de mobiele Bongo-applicatie Gratis ruilen mogelijk tegen een E-Bongo waarvan de waarde gelijk is aan de aankoopwaarde na eventuele korting of reductie. Ruilen mogelijk tot maximaal 6 maanden na de afloopdatum tegen een E-Bongo waarvan de waarde gelijk is aan de aankoopprijs na eventuele korting of reductie. Voor deze ruiling worden kosten in rekening gebracht van € 15 incl. btw.
Ruilen in de Bongo Winkel Lijst van onze winkels te raadplegen op: www.bongo.be/fr/bongo-shop/ Gratis ruilen mogelijk (op vertoon van uw Cadeaukaart of Elektronisch Ticket) tegen een andere fysieke Bongobox verkrijgbaar in onze winkel, voor de aankoopprijs na eventuele korting of reductie. Ruilen mogelijk (op vertoon van de Cadeaukaart of Elektronisch Ticket) tot 6 maanden na de afloopdatum tegen een andere fysieke Bongobox van dezelfde waarde, verkrijgbaar in onze winkel, voor de aankoopprijs na eventuele korting of reductie.
Voor deze ruiling worden kosten in rekening gebracht van € 15 incl. btw.
Ruilen bij de Klantenservice Ruilen mogelijk tegen een E-Bongo waarvan de waarde gelijk is aan de aankoopprijs na eventuele korting of reductie.
Voor deze ruiling worden kosten in rekening gebracht van € 10 incl. btw.
Ruilen mogelijk tot 6 maanden na de afloopdatum tegen een E-Bongo van dezelfde waarde als de aankoopprijs van de Bongobox of E-Bongo na eventuele korting of reductie. Voor deze ruiling worden kosten in rekening gebracht van € 15 incl. btw.

De Begunstigde heeft de mogelijkheid om online of in de Bongo-winkel een Bongobox /E-Bongo om te ruilen voor een hogere waarde dan de aankoopwaarde, door het prijsverschil te betalen.

Hij kan ook Geschenken van ervaring, uitgezonderd Cadeaukaarten en Bongonboxen in de tweede definitie ervan, ruilen tegen een ander Geschenk van ervaring, in welk geval het eventuele resterende prijsverschil voor rekening van de Begunstigde is.

Bovendien biedt het bedrijf de Begunstigde de gelegenheid zijn Geschenk van ervaring te ruilen, ongeacht de gekozen ruilmethode, tegen een (fysieke) Bongobox, mits een extra bedrag van € 10 inclusief btw wordt betaald.

De Cadeaukaart is echter in de tweede definitie ervan nooit inwisselbaar tegen een andere Cadeaukaart. Deze is tijdens de geldigheidsduur alleen inwisselbaar tegen een E-box van gelijke of hogere waarde (indien van toepassing en tegen betaling van het verschil), vergelijkbaar met die van de oorspronkelijk gekochte Cadeaukaart of tegen een Bongobox (tegen betaling van een meerprijs van € 10 inclusief btw).

De kosten die inherent zijn aan uitwisselingen zijn onderhevig aan verandering. De Begunstigde wordt uitgenodigd om de Site te raadplegen om het bedrag te vinden op de dag van de gewenste uitwisseling.

Deze ruilkosten zijn onderworpen aan Belgische btw tegen het geldende tarief dat van kracht is op de dag van de ruil.

Taal aanpassen

Nederlands Français